Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Taşınır Kayıt ve Kontrol
      Enstitümüz;  Rektörlük ve bağlı birimlerine; bütçe, projeler, vakıf, dernek, imalat ve hibe gibi değişik kaynaklardan temin edilen  her türlü malzemelerin birimlere teslimi, muayene kabul, kayıt ve kontrol  işlemleri.
Taşınır Malzeme Kontrol
      Enstitümüz ve bağlı birimlerine satın alınan malzemelere ait faturaların kontrolü, kodlanması, sayımı ve takip işlemlerinin yürütülmesi.
 
Depo Kontrol
      Enstitümüz ve bağlı birimlerine satın alınan malzemelerin depo giriş- çıkışı, sayımı, stoktaki malzemelerin kontrolü, eksikliklerinin tespiti ile teslim edilecek malzemelerin sağlam ve güvenilir bir şekilde yerine ulaştırılması işlemlerinin yürütülmesi.
 
Bilgisayar Kontrol
      Taşınır malzemelere ait giriş-çıkış işlem fişlerinin düzenlenmesi ve demirbaş kayıtlarının tutulması.