Tahakkuk (projeler) Şube Müdürlüğü

TAHAKKUK (PROJELER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YÜRÜTTÜĞÜ  İŞ VE İŞLEMLER

  • Tübitak, Santez ve Tagem projeleri kapsamında Enstitümüz akademik personeli tarafından yürütülen projelerde çalışan bursiyerlerin SGK giriş ve çıkış işlemlerini yapmak,
  • Projelerde görev alan bursiyerlerin aylık ve proje yürütücülerine yapılan PTİ ( Proje Teşvik İkramiyesi) ödeme evraklarının düzenlenmesi,
  • Projelerden Enstitümüze ayrılan Kurum hisselerinin takibi ve söz konusu projelerden Rektörlüğümüze ayrılan tutarların harcanması ile ilgili olarak mal ve hizmet alımlarına ait satınalma işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek,
  • Tübitak, Santez ve Tagem projeleri kapsamında Enstitümüz akademik personeli tarafından yürütücülüğü yapılan projelerden çeşitli firma veya kişilerden alınan mal ve hizmetlere ait fatura ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Enstitümüz akademik personeli tarafından yürütücülüğü yapılan projelerden, yurtiçi ve yurtdışı konferans ve seminerler için projelerde çalışan yürütücü ve bursiyerlere yapılan görevlendirmeler kapsamında yolluk vb. giderlere ait avans açılması ve kapatılması ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Projelerin rapor dönemlerinde TTS üzerinde yapılan işlemlerde iade işlemleri ve tahakkuk eden faiz tutarlarının kayıtlarının gerçekleştirilmesi vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.
  • YÖK 100/2000 Doktora Burslarına ait ödeme evraklarının düzenlenmesi
  • YÖK Destek Burslarına ait ödeme evraklarının düzenlenmesi