Satınalma(Cari) Şube Müdürlüğü

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YÜRÜTTÜĞÜ  İŞ VE İŞLEMLER


 • Rektörlük ve bağlı birimlerinin kırtasiye, temizlik malzemesi ve benzeri ile diğer mal ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için, gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 • Enstitümüzün, trafo, jeneratör, asansör, ısıtma ve soğutma sistemleri, yangın ihbar sistemleri vb. makine ve teçhizatının bakım ve onarımlarının yaptırılması ile büro makinelerinin  bakımı ve onarımının yaptırılması,
 • Merkez kampusün kalorifer yakıtı ihtiyacını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 • Merkez ve tüm kampüslerin elektrik alımı ihale ve satınalma işlemlerini yapılması,
 • Merkez ve tüm kampüslerin telefon hattı ihale işlemlerini yapmak.
 • Rektörlüğe bağlı hizmet araçlarının bakım-onarımının yaptırılması, araçların muayene ve sigorta işlemleri ile akaryakıt alımlarının ihale işlemlerinin yapılması,
 • Enstitümüzce yapılacak hurda satışlarına ilişkin satış ihalelerini yapmak,
 • Enstitümüz Merkez Kampus, Fakülte ve bağlı birimleri için temizlik hizmeti alımı ihalesini yapmak,
 • Enstitümüz Merkez Kampus, Fakülte ve bağlı birimleri için özel güvenlik hizmeti alımı ihalesini yapmak,
 • Enstitümüz Rektörlük kadrosundaki güvenlik personeli için giyim kuşam malzemesi alım işlemleri,
 • Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri,
 • Enstitümüz yerleşkesi içinde bulunan kantin, kafeterya, kırtasiye vb. sosyal tesislerin kiraya verilmesi ve ihale işlemlerini yapmak