Satınalma (Yatırım ) Şube Müdürlüğü

 

Bilimsel Arştırma Projeleri, DPT

Enstitümüz Öğretim Elemanlarınca yürütülen BAP,projelerine ait  avans, satın alma, burs ve yolluk ödemeleri ile proje işlemlerinin yürütülmesi.

Birimimiz, öğretim üyelerimizin, projeleri çerçevesinde araştırmalarında kullanmak üzere talep ettikleri sarf malzeme, makine-teçhizat, donanım, bilimsel kitap gibi ihtiyaçlarının alımlarını yapmaktadır.