Dış Alımlar Birimi

 

Dış Satınalma Biriminde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre işlem yapılmakta olup, yurt dışından satın alınan ve hibe, bedelsiz, geçici kabul olarak gümrüğe gelen malzemelerin, gümrük işlemleri yapılarak Enstitümüze girişi sağlanmaktadır. Birimin kurulmasında genel amaç; Yurtiçinde bulunamayan, eğitim ve öğretimin devamı ve bilimsel araştırmalar için zorunlu olan malzemelerin yurtdışından getirtilmesidir.