• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ANASAYFA

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Ülkemizin ve Enstitümüzün çıkarlarını her platformda kollayan,
Yürürlükteki Kan
un, Mevzuat ve Yönetmelikler çerçevesinde işlemleri yapan,
Tüm personeli ile
yaratıcı, üretken, farklı disiplinlerle iletişim kurabilen,
Araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri izleyebilen,
Enstitümüz
ün diğer birimleri ile daim diyalog halinde olan, üzerine düşen ve sorumluluğu alanında olan konularla ilgili her türlü sorunları, üst yöneticisinin bilgisi dahilinde en kısa sürede çözen,
Harcama yetkisi dahilinde bulunan yıl bütçe taslaklarını gerçek ihtiyaçların temini doğrultusunda ilkeli bir şekilde hazırlayıp ilgili kurumlara ve birimlere sunan,
Kesinleşen (Kanunlaşan) bütçe
ödenekleri dahilinde bütçe disiplinine riayet eden,
Enstitümüzün hizmet alanlarında (temizlik, güvenlik, hizmet aracı) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mensupları ve hizmet veren kuruluşlar veya kişilerin memnuniyetini sağlamayı hedef edinen bir başkanlıktır.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurumu adına verilen emir ve görevleri yapmanın mutluluğu içinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre, yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmet ile Enstitümüzde örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.